I made this widget at MyFlashFetish.com.

Monday, August 30, 2010

HUKUM SHOLAT JUM'AT PADA HARI RAYA (IDUL FITRI /ADHA)Assalamualaikum,

Dari Iyas bin Abi Ramlah al-Syami, dia berkata: "Aku pernah menyaksikan Mu'awiyah bin Abi Sufyan yang sedang bertanya kepada Zaid bin Arqam. Dia bertanya: "Apakah engkau menyaksikan Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam menghadiri dua Hari Raya (hari `Ied dan hari Jumaat) yang berkumpul dalam satu hari?" Dia menjawab: "Ya." Mu'awiyah bertanya: "Lalu apa yang baginda kerjakan?" Dia menjawab: "Baginda mengerjakan solat `Ied, kemudian baginda memberikan keringanan dalam hal (mengerjakan) solat Jumaat dan bersabda: "Barangsiapa yang ingin solat (Jumaat) maka hendaklah dia solat." (Hadis riwayat Imam Abu Dawud di dalam Sunan Abu Dawud, Kitab al-Sholah, hadis no: 904)

Para ulama berbeda pendapat mengenai hukum shalat Jumaat yang jatuh bertepatan dengan hari raya, baik Idul Fitri maupun Idul Adha.Terdapat beberapa pendapat dalam masalah ini.

Pertama,shalat Jumat tidak gugur dari penduduk tetap(ahlul amshaar / ahlul madinah) yang di tempat mereka diselenggarakan shalat Jumaat.Sedang bagi orang yang datang dari luar atau padang gurun (ahlul badaawi / ahlul 'aaliyah), yang di tempatnya itu tidak dilaksanakan shalat Jumat, gugur kewajiban shalat Jumaatnya. Jadi jika mereka --yakni orang yang datang dari luar -- telah shalat hari raya, mereka terus pulang, tanpa mengikuti shalat Jumaat. Inilah pendapat Imam Syafi'i. Ini juga pendapat Utsman dan Umar bin Abdul Aziz.

Kedua, shalat Jumaat wajib tetap ditunaikan, baik oleh penduduk tetap, maupun oleh penduduk yang datang dari luar. Ini pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam Malik. Jadi, shalat Jumaat tetap wajib dan tidak gugur dengan ditunaikannya shalat hari raya.

Ketiga, tidak wajib shalat Jumaat baik bagi orang luar maupun bagi orang tempatan shalat Jumaat. Tetapi mereka wajib shalat zhuhur. Demikian pendapat Imam Ahmad.

Keempat, zhuhur dan Jumaat gugur sama-sama gugur kewajibannya pada hari itu. Jadi setelah shalat hari raya, tak ada lagi shalat sesudahnya selain shalat Ashar. Demikian pendapat 'Atha` bin Abi Rabbah. Dikatakan, ini juga pendapat Ibnu Zubayr dan 'Ali.

Pendapat yang kuat

Pendapat yang rajih (kuat) adalah pendapat Imam Ahmad bin Hanbal, rahimahullah. Rincian hukumnya adalah sebagai berikut:

Hukum Pertama, jika seseorang telah menunaikan shalat hari raya -yang jatuh bertepatan dengan hari Jumat- gugurlah kewajiban atasnya untuk menunaikan shalat Jumat. Dia boleh melaksanakan shalat Jumaat dan boleh juga tidak.

Hukum Kedua, bagi mereka yang telah menunaikan shalat hari raya tersebut, lebih utama dan disunnahkan tetap melaksanakan shalat Jumat.

Hukum Ketiga, jika orang yang telah menunaikan shalat hari raya tersebut memilih untuk tidak menunaikan shalat Jumat, wajib melaksanakan shalat zhuhur, tidak boleh meninggalkan zhuhur.

Hukum Keempat, mereka yang pada pagi harinya tidak melaksanakan shalat hari raya, wajib atasnya untuk menunaikan shalat Jumat, tidak dibenarkan baginya untuk meninggalkan shalat Jumat.

Keterangan mengenai setiap hukum diatas akan dihuraikan pada poin berikutnya, Insya Allah.

Disebabkan perkara ini soal khilafiah (perselisihan)dimana masing2 ada hujjah,maka kita boleh buat pilihan berdasarkan pendapat2 yang lebih kuat dari kalangan ulamak.Secara peribadi kalau penulis di tanya,penulis lebih cenderong untuk solat hari raya & solat Jumaat.Untuk melihat hujjah yang lebih rinci sila lawati web berikut :Klik http://khilafah1924.org/index.php?option=com_content&task=view&id=685&Itemid=47

Tuesday, August 17, 2010

SALAH FAHAM TENTANG UCAPAN UMAR AL KHATABAssalamualaikum,

Ramai di kalangan masyarakat kita yang keliru tentang ucapan Khalifah Umar Al Khatab " alangkah baiknya bid'ah ini" ketika memerintahkan Ubay bin Kaab dan Tamin Ad-Dari agar mengimamkan solat tarawikh berjemaah.Mereka menyangka inilah bukti adanya bid'ah hasanah dalam agama.

Sebenarnya maksud dari kalimah bid'ah yang di ucapkan oleh Umar al Khatab bukanlah bid'ah dari segi syara' tetapi semata mata merupakan bid'ah menurut bahasa (etomologi)sahaja.Menurut bahasa bid'ah bererti "perbuatan yang tidak ada contoh sebelumnya". Jadi disini perbuatan Umar Al Khatab menghimpunkan solat tarawikh secara berjemaah,tidak boleh di katakan bid'ah dalam syara' sebab Nabi s.a.w. pernah melakukan secara berjemaah semasa hayat beliau tetapi cuma tiga malam sahaja.Nabi tidak meneruskan ke malam seterusnya kerana khuatir jika diwajibkan ummatnya tidak mampu untuk mengerjakannya.Ini dijelaskan oleh Aisyah sendiri " Nabi s.a.w. pernah melakukan solat di bulan Ramadhan tiga malam berturut turut,kemudian baginda menghentikannya pada malam keempat dan beliau bersabda " sesungguhnya aku takut kalau solat tersebut di wajibkan keatas kamu sedangkan kamu tidak mampu untuk melakukannya. H/R Imam Bukhari & Muslim.

Perbuatan Umar itu juga tidak boleh diistilahkan sebagai bid'ah dalam agama kerana Umar adalah seorang Khulafa' Ar-Rasyidin yang telah di beri jaminan oleh Rasullullah untuk kita ikuti sunahnya sebagaimana sabda Nabi s.a.w. " berpeganglah kamu kepada sunahku dan sunah para Khulafa' Ar-Rasyidin selepas peninggalanku" H/R Imam Ahmad,Turmizi,& Abu Daud.

Kesimpulannya disini, jika kita katakan Umar pun pernah melakukan bid'ah dalam agama,maka kita pun boleh buat...Sesungguhnya perkataan ini amat bertentangan dengan ucapan beliau (Umar) sendiri yang berbunyi " setiap bid'ah itu sesat,walau pun semua manusia telah berpendapat bahawa satu satu bid'ah itu adalah hasanah (baik) H/R Al- Lalikaii.

Akhir kalam sama samalah kita renung kata kata Imam Syafi'i " Sesiapa yang mencipta istihsan (mencipta sesuatu perkara yang di sangka baik)maka ia telah mencipta syarak,dan sesiapa yang mencipta syara' maka ia telah kafir"

Allahua'lam.

Wednesday, August 4, 2010

DOA SELAMAT UNTUK KEMATIAN

OLEH

USTAZ ABU FAROUQ RASUL DAHRI

BAHAGIAN 2/2

DOA SELAMAT UNTUK KEMATIAN

DOA selamat boleh digambarkan dengan berkumpul
bersama-sama (keluarga dan masyarakat sekampung atau
lain-lain) dengan dihidangkan makanan oleh keluarga
yang mengalami kematian. Ianya dilakukan di rumah
keluarga yang mengalami kematian pada hari kematian
atau hari kedua, ketiga, ketujuh, keempat puluh,
keseratus atau sebagainya.

Sebenarnya, apabila diperiksa, dirungkai dan
diperhatikan satu persatu di dalam kitab-kitab
Syafi'yah sama ada pada kitab Fiqh, tafsir mahu pun
syarah-syarah hadith, amalan doa selamat telah ditemui
di situ bahawa ianya adalah amalan yang dilarang atau
dengan kata lain ialah haram.

Hal ini sebenarnya belum diketahui oleh ramai pengikut
mazhab Syafie di kalangan kita sendiri.Jika ada yang
tahu, tentu jumlahnya hanya segelintir sahaja. Oleh
itu, mari kita ikuti bersama bagaimana pandangan
ulama-ulama mazhab Syafie di dalam hal ini.

1. Di dalam kitab Feqh I'anatut Talibin telah
menyatakan,

"Ya, apa-apa yang dilakukan oleh orang iaitu berkumpul
di rumah keluarga mayat dan dihidangkan makanan untuk
perkumpulan itu, ia adalah termasuk bid'ah mungkarat
(bid'ah yang diengkari agama). Bagi orang yang
membanterasnya akan diberi pahala."

(I'anatut Talibin, syarah Fathul Mu'in :juz 2, hal
145)

2. Imam Syafie sendiri tidak menyukai amalan berkumpul
di rumah kematian sepertimana yang telah dikemukakan
di dalam kitab al-Umm, "Aku tidak sukakan mat'am
iaitu berkumpul (di rumah keluarga mayat) meskipun di
situ tiada tangisan kerana hal tersebut malah akan
menimbulkan kesedihan."

(As-Syafie al-Umm : juz 1; hal 248)

3. Selanjutnya di dalam kitab I'anatut Talibin juga
ada menyebut lagi, "Dan perkara yang sudah menjadi
kebiasaan iaitu keluarga mayat menghidangkan makanan
untuk para jemputan yang berkumpul, adalah satu
perkara bid'ah yang tidak disukai agama (Islam).Hal
ini samalah seperti berkumpul di rumah keluarga
kematian itu sendiri kerana terdapat hadith sahih yang
telah diriwayatkan oleh Jarir r.a yang berkata, "Kami
menganggap bahawa berkumpul di rumah keluarga kematian
yang menghidangkan makanan untuk jamuan para jemputan adalah sama dengan hukum niyahah
(meratapi mayat) iaitu haram."

(I'anatut Talibin, juz 2, hal 146)

4. Pengarang kitab I'anatut Talibin juga ada mengambil
keterangan sahih di dalam kitab Bazzaziyah iaitu,
"Dan ianya dibenci, menyelenggarakan makanan pada
hari pertama (kematian), hari ketiga, sesudah seminggu
dan juga memindahkan makanan ke tanah kubur secara
bermusim-musim. "

(I'anatut Talibin, juz 2, hal 146)

5. Di dalam kitab Fiqh Mughnil Muhtaj ada menyebutkan,
"Adalah, keluarga kematian yang menyediakan makanan
dan orang ramai berkumpul di rumahnya untuk menjamu, merupakan bid'ah yang tidak disunatkan,dan di dalam hal ini Imam Ahmad
telah meriwayatkan hadith yang sahih daripada Jarir
bin Abdullah, berkata, "Kami menganggap bahawa
berkumpul di rumah keluarga kematian dan keluarga
tersebut menghidangkan makanan untuk menjamu para
hadirin, adalah sama hukumnya seperti niyahah (meratapi mayat) iaitu haram."

(Mughnil Muhtaj, juz1, hal 268)

6. Di dalam kitab Fiqh Hasyiyatul Qalyubi ada
menyatakan,
"Syeikh ar-Ramli ada berkata, "Di antara bid'ah yang
mungkarat (yang tidak dibenarkan agama), yang dibenci
apabila diamalkan sebagaimana yang telah diterangkan
di dalam kitab ar-Raudhah, iaitu apa-apa yang telah
dilakukan oleh orang yang dinamakan "kifarah" dan
hidangan makanan yang disediakan oleh tuan rumah
kematian untuk jamuan orang yang berkumpul
di rumahnya sama ada sebelum atau sesudah kematian,
serta penyembelihan di tanah kubur."

(Hasyiyatul Qalyubi, juz 1, hal 353)

7. Di dalam kitab Fiqh karangan imam Nawawi iaitu
kitab al-Majmu' syarah Muhazab, ada menyebutkan,
"Penyedian makanan yang dilakukan oleh keluarga
kematian dan berkumpulnya orang yang ramai di
rumahnya, adalah tidak ada nasnya sama sekali,yang
jelasnya semua itu adalah bid'ah yang tidak
disunatkan."

(an-Nawawi, al-Majmu' syarah Muhazab, juz 5, hal 286)

8. Pengarang kitab I'anatut Talibin juga turut
mengambil keterangan di dalam kitab al-Jamal syarah
al-Minhaj yang berbunyi seperti berikut, "Dan di
antara bid'ah mungkarat yang tidak disukai ialah
sesuatu perkara yang sangat biasa diamalkan oleh
individu iaitu majlis menyampaikan rasa duka cita
(kenduri arwah), berkumpul dan membuat jamuan majlis
untuk kematian pada hari keempat puluh, bahkan semua
itu adalah haram."

(I'anatut Talibin, juz 2, hal 145-146)

9. Selanjutnya, pengarang kitab tersebut juga ada
mengambil lagi keterangan daripada kitab Tuhfatul
Muhtaj syarah al-Minhaj yang berbunyi, "Sesuatu
yang sangat dibiasakan oleh seseorang dengan
menghidangkan makanan untuk mengundang orang ramai ke
rumah keluarga kematian merupakan bid'ah yang dibenci
sebab ada hadith yang telah diriwayatkan oleh Jarir
yang berkata, "Kami (para sahabat nabi Sallallahu
`alaihi wasallam) menganggap bahawa berkumpul di rumah
keluarga kematian dan keluarga
tersebut menghidangkan makanan untuk majlis itu
adalah sama dengan hukum niyahah iaitu haram."

(I'anatut Talibin, juz 2, hal 145-146)

10. Pengarang kitab tersebut mengambil lagi fatwa dari
mufti mazhab Syafie, Ahmad Zaini bin Dahlan,
"Dan tidak ada keraguan sedikit pun bahawa mencegah
umat daripada perkara bid'ah mungkarat ini sama
seperti halnya menghidupkan sunnah nabi Sallallahu
`alaihi wasallam. Mematikan bid'ah seolah-olah
membuka pintu kebaikan seluas-luasnya dan menutup
pintu keburukan serapat-rapatnya kerana orang lebih
suka memaksa-maksa diri mereka berbuat hal-hal yang
akan membawa kepada sesuatu yang haram."

(I'anatut Talibin, juz 2, hal 145-146)

11. Dan di dalam kitab Fiqh Ala Mazahibil Arba'ah
menyatakan,
"Dan di antara bid'ah yang dibenci agama ialah sesuatu
yang dibuat oleh individu iaitu menyembelih
haiwan-haiwan di tanah kubur tempat mayat di tanam
dan menyediakan hidangan makanan yang diperuntukkan
bagi mereka yang datang bertakziah."

(Abdurrahman al-Jaza'iri, al-Fiqhu Ala Mazahibil
Arba'ah, juz 1, hal 539)

Demikianlah di antara pendapat-pendapat para ulama
Syafi'iyah berkenaan doa selamat atau kenduri arwah.
Mereka telah bersepakatbahawa amalan tersebut adalah
bid'ah mungkarat atau bid'ah yang dibenci.

Dasar hukum yang mereka ambil (mengikut kata sepakat
atau ijma' para sahabat nabi Sallallahu `alaihi
wasallam) ialah haram hukumnya mengamalkan amalan
tersebut.

Bukankah lebih baik jika tuan rumah kematian
menggantikan kenduri doa selamat untuk kematian atau
lebih mudah disebut sebagai kenduri arwah kepada satu
amalan bersedekah kepada ahli faqir dan miskin.
Sebabnya ialah, jika kenduri tersebut diniatkan untuk
bersedekah makanan kepada orang yang menjamu
hidangannya, kebanyakan orang yang hadir di dalam
jamuan tersebut tentunya di kalangan orang yang
berkemampuan dan sudah tentu sedekah tersebut kurang
bererti bagi mereka atau tidak bererti sama sekali.

Tambahan pula, jika amalan tersebut diniatkan sebagai
amalan bersedekah, maka akan terjadilah satu amalan
yang mencampuradukkan antara yang hak dan yang batil
kerana amalan tersebut melibatkan dalam dua hal
iaitu, ia diniatkan sebagai bersedekah iaitu amalan
yang disukai agama dan dalam masa yang sama, berkumpul
di dalam satu majlis jamuan yang telah diadakan di
rumah kematian pula adalah satu perkara yang amat
dilarang oleh agama atau disebut haram. Mengirimkan
pahala bacaan tahlil itu juga merupakan satu amalan
yang sia-sia. Oleh itu,kedua-duanya sama sekali
tidak boleh dilakukan kerana telah mencampuradukkan yang hak dan yang batil.

Dari Abdullah bin 'Amr r.a., Rasulullah s.a.w.
bersabda,
Sampaikanlah pesanku biarpun satu ayat...

MENGIRIM PAHALA BACAAN KEPADA MAYAT

OLEH

USTAZ ABU FAROUQ RASUL DAHRI


BAHAGIAN 1/2

BERTAHLIL merupakan satu perbuatan bacaan yang
dilakukan untuk dikirimkan kepada seseorang yang
meninggal dunia atau roh mayat. Ia merupakan satu
tradisi tetap yang diamalkan di kalangan masyarakat
kita pada hari ini.

Lazimnya, bacaan yang diucapkan semasa bertahlil ialah
sedikit daripada ayat-ayat al-Qur'an yang tertentu,
kalimah La Ilaha Illa Allah atau Subhanaallah atau
lain-lain dengan niat bacaan-bacaan tersebut dapat
dihadiahkan atau dikirimkan kepada orang yang
meninggal dunia atau roh mayat di kalangan orang
Islam.

Terdapat seperkara yang belum diketahui oleh banyak di
kalangan orang Islam sama ada yang benar-benar
mengikut mazhab imam Syafie atau mereka yang hanya
mengikut-ikut sahaja, adalah amalan bertahlil dan doa
selamat yang kononnya

dikirimkan untuk seseorang yang mati sebenarnya
bertentangan dengan banyak pendapat di kalangan
ulama-ulama yang bermazhab imam Syafie. Ini
termasuklah imam Syafie sendiri yang tidak sependapat
atau tidak setuju dengan amalan bertahlil dan doa
selamat. Terdapat juga ulama-ulama yang berpendapat
amalan tersebut boleh dilakukan, namun pandangan
tersebut adalah

sangat lemah dan amat bertentangan dengan ajaran
al-Qur'an (pada surah an-Najm ayat 39 dan sunnah nabi
serta para sahabatnya).

Di bawah ini dibawakan sebahagian daripada pendapat
ulama Safieyah berikutan masalah amalan tersebut.
Pendapat-pendapat ini telah diambil dari kitab-kitab
tafsir, kitab-kitab feqah dan kitab-kitab syarah
hadith.

1.
Pendapat Imam Syafie rahimahullah.

Imam Nawawi menyebutkan di dalam kitabnya, Syarah
Muslim iaitu,

"Adalah, bacaan al-Qur'an (yang pahalanya dikirimkan
kepada mayat), maka pendapat yang masyhur dalam mazhab
Syafie ialah amalan tersebut tidak akan sampai kepada
mayat. Sebagai dalilnya, imam Syafie dan para
pengikutnya mengambil daripada firman Allah SWT (yang
bermaksud), "Dan seseorang itu tidak akan memperoleh
melainkan pahala daripada daya usahanya sendiri."

Serta dalam sebuah sabda Nabi Sallallahu `alaihi
wasallam yang bermaksud, "Apabila manusia telah
meninggal dunia, maka terputuslah segala amal usahanya
kecuali tiga daripada amalnya, sedekah jariah, ilmu
yang dimanfaatkan dan anak (lelaki atau perempuan)
soleh yang berdoa untuk simati" (an-Nawawi, Syarah
Muslim : juz 1 hal; 9)

Lagi daripada imam Nawawi di dalam kitab Taklimatul
Majmu', Syarah Muhazzab da mengatakan,

"Adalah, membaca al-Qur'an dan mengirimkannya sebagai
pahala untuk seseorang yang mati dan menggantikan
sembahyang untuk seseorang yang mati atau sebagainya
adalah tidak sampai kepada mayat yang dikirimkan
menurut

Jumhurul Ulama dan imam Syafie. Keterangan ini telah
diulang beberapa kali oleh imam Nawawi di dalam
kitabnya, Syarah Muslim"

(as-Subuki, Taklimatul Majmu', Syarah Muhazzab: juz
10, hal; 426)

Menggantikan sembahyang untuk si mati bermaksud
menggantikan sembahyang yang telah ditinggalkan oleh
si mati semasa hidupnya.

2. Al-Haitami di dalam kitabnya, al-Fatawa al-Kubra
al-Fiqhiyyah, berkata sebagai,

"Bagi seseorang mayat, tidak boleh dibacakan
kepadanya apa-apa pun berdasarkan keterangan yang
mutlak dari ulama Mutaqaddimin (terdahulu) iaitu
baca-bacaan yang disedekahkan kepada si mati adalah
tidak akan sampai

kepadanya kerana pahala bacaan tersebut pembaca sahaja
yang menerimanya. Pahala yang diperolehi hasil
daripada sesuatu amalan yang telah dibuat oleh amil
(orang yang beramal) tidak boleh dipindahkan kepada
orang lain berdasarkan sebuah firman Allah yang
berbunyi, "Dan manusia tidak memperolehi kecuali
pahala dari hasil usahanya sendiri."

(Al-Haitami, al-Fatawa al-Kubra al-Fiqhiyah : juz 2,
hal; 9)

3. Imam Muzani, di dalam Hamisy al-Umm, juga berkata,

"Rasulullah Sallallahu `alaihi wasallam telah
memberitahu sebagaimana yang telah pun diberitakan
dari Allah bahawa dosa seseorang akan menimpa dirinya
sendiri seperti halnya sesuatu amal yang telah
dikerjakan adalah hanya untuk dirinya sendiri bukan
untuk orang lain dan ia tidak dapat dikirimkan kepada
orang lain."

(Tepi al-Umm as-Syafie : juz 7, hal ; 269)

4. Imam al-Khazin di dalam tafsirnya mengatakan,

"Dan yang masyhur di dalam mazhab Syafie adalah,
bahawa bacaan al-Qur'an (yang pahalanya dikirimkan
kepada mayat) adalah tidak dapat sampai kepada mayat
yang dikirimkan" (Al-Khazin, al-Jamal : Juz 4, hal ;
236)

5. Di dalam tafsir Jalalain telah disebutkan seperti
berikut,

"Maka seseorang tidak akan memperolehi pahala sedikit
pun dari hasil usaha orang lain." (Tafsir Jalalain :
juz 2, hal ; 197)

6. Ibnu Katsir di dalam tafsirnya, Tafsirul Qur'anil
Azim telah menafsirkan surah an-Najm ayat 39 sebagai,

"Iaitu, sebagaimana dosa seseorang tidak boleh
menimpa ke atas orang lain, begitu juga halnya
seseorang manusia juga tidak boleh memperolehi
sebarang pahala melainkan dari hasil usaha amalannya
sendiri.

Dan daripada surah an-najm ayat 39 ini, Imam Syafie
r.a dan para ulama yang mengikutnya telah mengambil
kesimpulan bahawa, sebarang pahala bacaan yang
dikirimkan kepada mayat adalah tidak akan sampai
kepadanya kerana amalan tersebut bukan

daripada hasil usahanya sendiri. Oleh sebab itu,
Rasulullah Sallallahu `alaihi wasallam tidak pernah
menganjurkan umatnya agar mengamalkan (pengiriman
tahlil atau doa selamat). Baginda juga tidak pernah
memberikan bimbingan sama ada dengan nas atau berupa
isyarat di dalam hal tersebut.

Terdapat juga di kalangan para sahabat ada yang
melakukan amalan tersebut tetapi sekiranya amalan
tersebut memang satu amalan yang digalakkan, tentunya
mereka telah mengamalkannya lebih dari dulu lagi
sedangkan amalan korban (mendekatkan diri kepada
Allah) juga terdapat batasan-batasan nas yang terdapat
di dalam di dalam al-Qur'an dan sunnah Rasul
Sallallahu `alaihi wasallam dan tidak boleh
dipalingkan dengan qias-qias atau pendapat-pendapat
ulama."

Demikianlah beberapa pendapat ulama Safiyah yang
menyentuh tentang amalan bertahlil dan pengiriman
pahala bacaan kepada si mati. Namun begitu, ternyata
pendapat-pendapat tersebut telah bersepakat dan
mempunyai satu pandangan yang teguh iaitu mengirimkan
pahala bacaan al-Qur'an kepada si mati adalah tidak
akan sampai kepada si mati atau roh yang dikirimkan.

Kini, jelaslah bahawa pengiriman pahala melalui amalan
tersebut tidak akan sampai kepada si mati. Jadi,
segala amalan yang dilakukan seperti itu merupakan
satu amalan yang sia-sia atau membazir sedangkan Islam
amat melarang umatnya supaya tidak membazir.

Dasar hukum yang telah para ulama tersebut ambil
adalah dari firman Allah SWT di dalam surah an-Najm
ayat 39 dan melalui hadith nabi Sallallahu `alaihi
wasallam yang menerangkan bahawa apabila seseorang
manusia itu mati, segala amalannya di dunia telah
terputus kecuali tiga keadaan iaitu, sedekah jariah,
ilmu yang dimanfaatkan dan doa anak-anak yang soleh
untuk kedua ibu bapanya.

Apabila sudah jelas tentang hukum mengamalkan tahlil
dan doa selamat, kini timbul pula masalah lain iaitu
di dalam bacaan tahlil sendiri ada menyebut,

"Allahumma ausil tsawmaba ma wara'nahu ila ruhi
fulan."

Maksudnya, "Ya Allah, sampaikanlah pahala bacaan
tahlil kami tadi kepada roh si Fulan."

Persoalan tersebut bolehlah dijawab, bahawa para ulama
telah bersepakat, pengiriman pahala melalui bacaan
tidak akan sampai kepada roh yang dikirimkan kerana
ianya bertentangan dengan firman Allah di dalam surah
an-Najm ayat 39.

Jika difikirkan secara dalam, amalan bertahlil ini
amat canggung di sisi Islam. Mana tidaknya, bertahlil
atau mengirimkan pahala melalui bacaan kepada
seseorang mayat merupakan satu perbuatan yang
melanggar syariat Allah, tetapi kemudian dimohon pula
agar tahlil tersebut diberikan pahala dan pahalanya
pula dimohon agar disampaikan kepada si mati atau roh
si Fulan.

Tidakkah ianya satu perbuatan yang janggal?

Bersambung .....